Wiedza
Program Czyste Powietrze Plus – nowa edycja ogłoszona przez Ministerstwo Klimatu i środowiska! Budżet programu wyniesie minimum 1,8 mld zł.
Od 15 lipca 2022 r. będzie można złożyć kompleksowy wniosek w programie Czyste Powietrze Plus. Najistotniejszą zmianą w dotychczasowych zasadach jest umożliwienie prefinansowania inwestycji ekologicznych. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania do 50 procent kwoty dofinansowania na poczet zaliczki dla wykonawcy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia objętego programem priorytetowym Czyste Powietrze Plus, dzięki przyspieszonej ścieżce, beneficjent otrzyma drugą część kwoty, jaką przeznaczył na realizowane zadanie.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać przedpłatę w programie „Czyste Powietrze Plus”?

Niezbędny będzie wniosek składany elektronicznie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykorzystuje się tutaj generator wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD). Do wypełnionego wniosku należy dołączyć wymagane załączniki (w formie skanów/dokumentów elektronicznych). Następnie można złożyć podpis za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Potwierdzenie złożenia wniosku pojawi się na skrzynce e-mail.Osoby, które nie mają możliwości podpisania wniosku elektronicznie, nie muszą rezygnować z ubiegania się o dotację Czyste Powietrze. Wniosek można złożyć również za pomocą Portalu Beneficjenta Czyste Powietrze. Należy zalogować się do portalu dostępnego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a następnie wypełnić i złożyć wniosek na skrzynkę podawczą w Portalu Beneficjenta. Następnie można wydrukować wniosek, dodać załączniki oraz podpisać dokumenty. Podpisany wniosek dostarczysz do WFOŚiGW za pomocą poczty, kuriera lub urzędu gminy, o ile jest w nim dostępny punkt konsultacyjny Czystego Powietrza.Warto pamiętać, że aby skorzystać z przedpłaty, razem z wnioskiem trzeba złożyć umowę zawartą z wykonawcą. Wnioskodawca może załączyć max. 3 umowy i ma na to 10 dni roboczych. Rozpatrzenie wniosku potrwa do 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni otrzymasz przedpłatę – 50% przyznanego dofinansowania.Po zakończeniu inwestycji, czas złożyć końcowy wniosek o płatność. Należy załączyć ostateczną fakturę i protokół odbioru. Od czasu złożenia wniosku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej ma 30 dni na wypłatę pozostałej części dotacji Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze Plus – jakie rodzaje inwestycji można sfinansować?

Celem programu Czyste Powietrze jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne, aby ograniczyć zjawisko szkodliwej emisji pyłów, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do kupna nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła gruntowe i powietrze-woda) pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych.Inwestycja może obejmować m.in.: nową instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, przegrody budowlane, drzwi zewnętrzne, okna, bramy garażowe itp.

Jak wysoką dotację otrzymasz w ramach Czystego Powietrza?

Z przedpłaty mogą skorzystać osoby, które kwalifikują się do podwyższonego i najwyższego poziomu dotacji. Kryteria przyznawania dofinansowania opisuje poniższa grafika:
Jeżeli zakwalifikujesz się do tej części programu Czyste Powietrze, dofinansowanie przyznane przed rozpoczęciem inwestycji może wynosić nawet blisko 40 tysięcy złotych!Program priorytetowy Czyste Powietrze cieszy się popularnością: już na początku lipca 2022 złożone zostało ponad 466 tysięcy wniosków, a kwota dofinansowania przekroczyła 8 miliardów złotych. Dzięki zmianom, będzie można zyskać jeszcze większą dotację niż dotychczas.Nasi doradcy z przyjemnością pomagają przejść przez proces składania wniosków o dofinansowanie Czyste Powietrze.Wystarczy, że wypełnisz formularz pod tym linkiem.To nie koniec dobrych wiadomości! Zobacz również nasz artykuł opisujący, jak możesz uzyskać satysfakcjonujący odpis podatkowy z tytułu Ulgi TermomodernizacyjnejSprawdź nasze realizacje z dziedziny pomp ciepła i klimatyzacji : Facebook Instagram