WiedzaUlga termomodernizacyjna

Czy wiesz na czym polega ulga termomodernizacyjna? Montując klimatyzację możesz zmniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 53 000 zł!

Ulga termomodernizacyjna pierwszy raz pojawiła się w 2019 roku. Polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Co kryje się pod słowem ulga termomodernizacyjna?

Termomodernizacja oznacza:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co dokładnie można odliczyć?

Odliczeniu podlegają wydatki wymienione w  załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r  dostępnego w całości pod tym linkiem.

Do najważniejszych zaliczamy takie rzeczy jak:

– ocieplenia budynków

– fotowoltaika

– montaż pompy ciepła.

Wydatki kwalifikujące się dotyczą zarówno kosztów materiałowych jak i usług.

Ale gdzie w tym wszystkim klimatyzacja?

I tu właśnie kryje się korzyść, z której wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Zasada działania klimatyzatora opiera się na tej samej zasadzie co pompy ciepła. Z technicznego punktu widzenia każdy klimatyzator jest  pompą ciepła. Umożliwia wymianę ciepła zgromadzonego wewnątrz budynku  na zewnątrz, regulując tym samym temperaturę i wilgotność.

Ile mogę zyskać dzięki uldze termomodernizacyjnej?

Maksymalny wymiar ulgi to aż 53 000 zł  w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT za rok podatkowy, w którym wystąpiły koszty udokumentowane stosownymi fakturami VAT.

W celu zapoznania ze szczegółami dotyczącymi ulgi termomodernizacyjnej zachęcamy do odwiedzenia strony podatki.gov.pl

Czy przysługuje mi ulga termomodernizacyjna?

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Nie strać szansy na odliczenie kosztu klimatyzacji od podatku – już dziś skontaktuj się z nami w celu uzyskania darmowej wyceny.

Inne teksty na blogu